Nápověda

 

info@vseprolekare.cz

MedWEB@seznam.cz

tel: 722 932 226

Co je to aukce

 

Systém předpokládá registraci jednotlivých účastníků aukcí a jejich verifikaci. Každý registrovaný účastník je veden v roli kupujícího, tak i prodávajícího a to podle toho zda chce nakupovat nebo prodávat. Ten je pak součástí celého zpoplatňovacího systému, který sleduje čerpání jednotlivých služeb, provádí zúčtování, fakturaci a hlídá platby.

Osobní účet, ke kterému má účastník stálý přístup, mu poskytuje přehled o stavu jeho konta (vyúčtování služeb, nezaplacené faktury). Současně mu umožňuje sledovat jím zadané aukce nebo provedené příhozy, případně zde může být pouze upozorňován na průběh aukcí, které se rozhodl sledovat. Každý účastník je také průběžně informován o tom, jak si v které aukci stojí a jaký je konečný výsledek aukce.